Grenzeloos duiken
Europese samenwerking
Om duiken in de grensregio van België en Zeeland nog aantrekkelijker te maken is het project ‘Grenzeloos duiken’ opgestart. Het project ‘Grenzeloos Duiken’ wil unieke duiklocaties in Nederland en Vlaanderen realiseren door een geïntegreerde en grensoverschrijdende aanpak. Deze aanpak moet resulteren in een grondige verbetering van de kwaliteit, de veiligheid en de toegankelijkheid van de bestaande duikinfrastructuur ‘Kattendijke-Wemeldinge’ te Goes en Kapelle. Hieruit is onder ander de vijfsterren hotspot bij Kattendijke-Wemeldinge ontstaan en wordt er een duiktank gerealiseerd in Zwevegem (BE). Deze duiktank (diameter 20m, diepte 15m) is een mooie tussenstap voor beginnende duikers van het zwembad richting het duiken in open water.
Hotspot Kattendijke-Wemeldinge
In 2008 heeft de Nederlandse Onderwatersport Bond een blauwdruk ontworpen voor een uniforme aanpak van duikplaatsen. Met deze blauwdruk heeft de NOB het sterrensysteem geïntroduceerd waarmee duikplaatsen worden geclassificeerd. In 2009 is deze blauwdruk uitgewerkt tot een inrichtingsplan. Hierin staat beschreven hoe de duikplaats er uit moet zien. Om de subsidies voor dit project rond te krijgen is de NOB in 2010 een subsidieprogramma gestart waarin zij de provincie en gemeente heeft geadviseerd in het realiseren van dit plan. Tijdens de realisatie van de hotspot duikplaats heeft de NOB de voortgang nauwlettend in de gaten gehouden om ervoor te zorgen dat de locatie aan alle eisen zou voldoen. In februari 2014 is uiteindelijk de eerste vijfsterren duikhotspot van Nederland geopend. Dit betekent dat alle duikgerelateerde voorzieningen op deze plek aanwezig zijn. Langs de dijk tussen Kattendijke-Wemeldinge vind je onder andere toiletten, douches, een barbecue en een spoelgelegenheid. Ook kun je een hapje eten bij de Klein Stelle of overnachten bij de Stelhoeve.
Duiktank
De realisatie van de duiktank te Zwevegem is een herbestemmingproject van industrieel erfgoed en heeft internationale allures wegens haar unie karakter (oude mazouttank). Duiken in de tank is bovendien de perfecte tussenstap tussen duiken in een zwembad en duiken in open water, wat de veiligheid van de duikers sterk ten goede zou komen. Met een diepte van 15 meter en een inhoud van 4.7 miljoen liter is de duiktank niet die diepste, maar wel de grootste van België
De duiktank in de voormalige stookolietank is zo opgebouwd dat de eigenlijke duiktank decentraal in de oorspronkelijk mazouttank staat. Hierdoor ontstaat een ruimte tussen de binnen- en de buitentank die ingevuld wordt als technische ruimte (gelijkvloers), onthaal en cafetaria (1e verdieping), kleedruimte- en sanitair (2e en 3e verdieping) en instapzone van de duiktank (4e verdieping). Een lift en binnentrap bedienen de diverse verdiepingen. Daglicht komt in de tank binnen dankzij het grote luchtkussendak op de duiktank. De andere ruimten worden deels verlicht door een doorboring van de oorspronkelijke tank. Niet-duikers kunnen een blik werpen door de vensters van de duiktank aan het onthaal of in de cafetaria. Wil je meer weten over de duiktank of een keer een duik maken, kijk dan op http://www.duiktank.be/
Bouwschema duiktank Zwevegem
Inloggen